Posted on: Mart 18, 2021 Posted by: blog Comments: 0
Dostlarınızı bağrınıza basın

Sağlığımızla ilgilenmeyi ve korumayı düşündüğümüzde genellikle akhmtza spor, doğru beslenme ve yeterince iyi uyumak gi­bi bazı aktiviteler gelir. Ama iyi bir sağlığın temel unsurlarından bi­ri …

Sağlığımızla ilgilenmeyi ve korumayı düşündüğümüzde genellikle akhmtza spor, doğru beslenme ve yeterince iyi uyumak gi­bi bazı aktiviteler gelir. Ama iyi bir sağlığın temel unsurlarından bi­ri de dostlar ve aileyle olan ilişkinin kalitesidir. Güçlü ve iyi ilişki­lerden hoşlanan kısanlar daha az strese girdiklerinden ve stresli du­rumlarla daha kolay başa çıkma eğilimi gösterdiklerinden diğerleri­ne oranla daha sağlıklıdırlar. Aile ve dostlannızla olan bağlannızı korumak iyi beslenme ve spor yapmak kadar sağlığınız açısından önemlidir.

Lefla hemşiredir. Birinin sağlığı tehlikeye girdiğinde bunun belirtilerinin nasıl saptanacağım çok iyi bilir ve çalışma saatlerinin bir bölümünü insanların ailelerinde, dostlannda ve komşulannda söz konusu olabilecek tehlikeli durumlarda gerekli olan ilkyardım konusunda insanlan eğiterek geçirmektedir.

“İnsanlar genellikle karınlarını doyurmayı ve başlarını sokacak sıcak bir yuvaya sahip olmayı düşünüyorlar. Ters bir şeyler olduğun-daysa bunu hemen fark edeceğimizi sanıyoruz. Ancak, yalnızlığı so­mut olarak kimse göremiyor. Sağlığımız birdenbire bozulabilir. Ne var ki, insanlar sağlıklıyken hastalanabileceklerini asla akıllarına getir­mezler. Ve genellikle de hiç beklemedikleri zamanlarda hastalanırlar.”

Leila, dostlarını ve yakınlarını kaybetmiş yaşlılarla, dışlanmış ya da yanlış anlaşılmış gençler arasında değişen bir skalada somut yalnızlık belirtilerine tanık olmuştu.

Leila yalnızlığın belirtilerinin somut olduğunu ve bunun söz konusu olan kişinin davranışlarına da yansıdığını ileri sürmektedir. “Yalnız bir insan genellikle öğünleri atlar ve çok az sağlıklı yiye­cekler yer. Yalnız insanlar hastalandıklarında ya doktora gitmezler ya da verilen ilaçlan zamanında almayı ya unuturlar ya da umursa­mazlar. Yalnız insanlar kendilerine daha düşük düzeyde bir yaşam standartını layık görürler.

“Yalnız bir insan için kaygı duyuyorsanız ya da siz kendiniz yal-nızsanız yapabileceğiniz en iyi şey birine, onu sevdiğinizi göstermek­tir. Dışlanmışlık, kimsenin sizi sevmediği duygularından kaynaklanan soyutlanma kabuğunu kırar kırmaz da diğer insanların size çok daha iyi davrandıklarını görmeye başlarsınız. Yalnızlık bir duygudur ama her zaman daha iyi bir duygunun yerini alabilir,” diyor Leila.

Chicago Üniversitesi doktorlarına göre, yalnızlık sağlıklı insan­larda yüksek tansiyona ve kalp kapasitesinin azalmasına ne­den olmaktadır.

Kaynak: genelseo.com

Leave a Comment