Posted on: Mart 17, 2021 Posted by: blog Comments: 0
Güzel kokular sağlığa iyi gelir

Duyularımız sakin mi kalmalı, yoksa alarm durumuna mı geç­memiz konusunda beynimizle sürekli bağlantı halindedir. Yaşamla­rımızda gergin olduğumuz anlarda bile duyulanmızm yatıştınlması tüm sistemimizin yatışmasına yardımcı …

Duyularımız sakin mi kalmalı, yoksa alarm durumuna mı geç­memiz konusunda beynimizle sürekli bağlantı halindedir. Yaşamla­rımızda gergin olduğumuz anlarda bile duyulanmızm yatıştınlması tüm sistemimizin yatışmasına yardımcı olur. Kendinizi iyi hisset­mediğinizde ya da stres içinde olduğunuzda çevrenizi güzel koku­larla donatırsanız sinirlerinizin yatıştığına tanık olursunuz.

Görüntülü MR teknisyeni olan David MR çekmeden önce giz­li silahlarını ortaya çıkarır.
îçinde Beethoven, James Taylor, Yanni, Frank Sinatra, Euryth-mics ve Alanis Morissette’nin CD’leriyle dolu siyah deri çantasını açar. Siz uzanırken o da seçtiğiniz CD’yi CD çalara koyar. Kısa bir süre sonra da müzik kulaklıklardan yayılır. Daha sonra da gözka-paklannıza birkaç damla salatalık ya da lavanta yağı damlatılmış aromaterapi pamuklannı koyar.
Hasta huzur içinde MR’ın çekilmesini beklemeye koyulur.

Müzik belki de MR makinesinin sesini tam olarak bastırmaz ama hem müzik, hem de koku bu süreç içerisinde stresten ve anksi-yeteden arınmanıza yardımcı olur.

Sayılan gittikçe artan sağlık uzmanları hem bunu, hem de di­ğer yöntemleri kullanarak hastalann testler sırasında ve ameliyattan önce stresten ve anksiyeteden annmalanna yardımcı olmaktadırlar. David, radyoloji bölümünde çalışan iş arkadaşlannın da bu yönte­min çok işe yaradığını söylediklerini vurgulamıştı. MR çekiminden hoşlanmayan birçok hastanın kendilerine müzik dinlemeleri öneril­dikten sonra kaygılanndan anndıklan saptanmıştır. Aromaterapi uygulaması başladıktan sonra kaygılanan hastalann sayısında ciddi bir azalma görülmüştür.

Oxford Üniversitesi incelediği hamile kadınlarda uygulanan aromaterapinin -hastanın güzel kokularla çevrilmesi- kadınla­rı sakinleştirdiğini ve sancılarını kontrolleri altına alabildikleri­ni hissetmelerine yardım ettiğini saptamıştır. Kadınların yüzde 80′ninden fazlası aromaterapinin en sancılı doğumlarda bile kendilerine yardımcı olduğunu söylemişlerdir.

Kaynak: serbestgundem.com

Leave a Comment