Posted on: Mayıs 24, 2021 Posted by: blog Comments: 0

Kişisel koruyucu donanım, işçinin güvenlik amacıyla kullandığı giyilebilen, takılabilen, tutulan araç – gereçler ve cihazların tümüne denilmektedir. Yaşanabilecek iş kazalarının veya meslek hastalıklarının önlenmesini amaçlamıştır. Şantiyelerde, inşaat çalışma alanlarında, onarım ve bakım işlerinde güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Kişisel koruyucu donanım ekipmanları farklı kullanım şartlarına göre belirlenmektedir. Özellikle kullanma süresi, işin risk derecesi, çalışanın çalıştığı ortamın özellikleri ve maruziyet sıklığına göre belirlenmelidir.

Firmamız tarafından baş, kulak, yüz, solunum sistemi, gövde, vücut ve cildi koruyacak kişisel koruyucu donanım ürünleri sağlanmaktadır. Ürünlerimiz üretim aşamasında ‘Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmenliğine’ uygun olarak hazırlanmıştır. Kişisel koruyucu donanım ürünleri çalışanla için tam koruma sağlamaktadır. Üzerlerinde CE etiketi bulunmaktadır. Çalışan personellerinizin vücut kısımlarına ve yaptıkları işe tam uygunluk sağlamaktadır. Birden fazla riski bulunduğu ortamlarda çalışma ortamlarında farklı kişisel koruyucu ekipmanları ile uyum içerisindedir. Kişisel kullanım donanımları tek kişi tarafından kullanılsa da mecburi durumlarda birden fazla kişi tarafından kullanılmaktadır. Firma olarak oluşabilecek hijyen ve sağlık problemlerin önüne geçmekteyiz. Ürünlerimizin dayanıklılığı, uzun ömürlü ve kolay temizlenebilen malzemeleri kullanmaktayız.

Leave a Comment