Posted on: Eylül 14, 2021 Posted by: blog Comments: 0

Olgu Nedir?

Bir olgu aslında gerçek dünyaya bakıldığı birçok olayın bir sebebe dayandırılması durumudur. Doğrulanabilir, deneyime karşılık verip vermediği gözlemlenerek gerçeklerin ortaya çıkarıldığı şekilde de açıklanabilir. Olgular, deneyimlerden oluşan görüşleri bir araya getirerek onların gerçeklikleri oluşturan varsayımsal şeylerin toplamıdır. Tüm yargılar, Kant felsefesine göre fenomenin ötesindeki bilinmeze ve tanımlanamaz gerçekliğe değil, yalnızca fenomenal olan içinde olgular geçerlidir. Felsefede olgu nedir diye daha derinlemesine bakılacak olursa, filozofların söylemekten çok hoşlandığı olgular, değer ve teorilere karşı çıkarak; birçok şeyden özellikle karmaşık olan nesnelerden, insani komplekslerden, bütünselden ve ilişkilerden ayırt edilir. Olgular, belirli zihinsel durumların ve eylemlerin, doğruyu taşıyarak dünyanın bir parçasını oluşturur.

Olgu nedir, yani gerçek olan kavramı anlamına gelen, doğruluğu kabul edilmiş şey olarak tanımlanabilir. Asla yalan barındırmayan, esasında bir gerçekliğin, sınansa dahi doğrulanabilir olması demektir. Herhangi bir deney yoluyla elde edilebilir olması, onların kontrol altına alınabilir ve gözle görülür referansa sahip olması, bilimsel gerçeklikle doğrulanır. Olguların karmaşık varlıklar olup olmadığı ve eğer varsa çeşitli olguların nasıl meydana geldiği önemlidir. Elbette olgular üzerinde bir olumsuzlama veya ayrılma işlemi olduğu görüşü ele alınırsa, bazılarının ne kadar karmaşık olduğu gözlemlenebilir. Karmaşık olmayı gerektiren, fakat belirli bir olgunun diğer olguların birleşimi olduğu kabul edilebilir. Elbette ilk olgunun kimliğine bağlı olduğuna da inanabilirsiniz. Bu durum onların parçalayarak ele alınamayacağını göstermez.

Bir bütün olarak varoluş ve koşullar çoğu zaman onun parçaları hakkındaki gerçeklere bağlı olabilir. Önemli gerçeklere gelindiği zaman aslında işler o kadar da basit değildir. Kümeler örnek olarak alınırsa, bir kümenin varlığı, o kümenin üyelerinin varlığını gerektirdiğinden, her kümenin zorunlu olarak var olması oldukça liberal bir görüştür. Bu yoldan gidilirse, gerçek olgular için iki farklı görüş sunulabilir. Birincisi, eğer var olan dünyada nesnelerin bir özelliği var ise, ve o nesneler mevcutsa demek ki, o dünyada önemli bir de gerçek vardır. Diğer görüş ise; nesneler ve onların özellikleri mevcut olmadıkça, hiçbir nesnenin bir diğerinden farklı özelliği olamaz. Böyle olunca iki görünümde aynı olmak zorundadır. Aksi takdirde ayırt edilebilirler.

Kaynak: www.bilgiyazar.net

Leave a Comment