Posted on: Temmuz 29, 2021 Posted by: blog Comments: 0

Pedodonti Nedir Ne ile Uğraşır?

Pedodonti kelimesinin sözlükteki karşılığı çocuk dişi olarak geçmektedir. Tıp literatüründe pedodonti olarak kullanılan bu kelime, çocuk diş hekimliğinin genel ismidir. Pedodonti, genel çocuk sağlığını en çok destekleyen dallar arasında yer almaktadır. Çocuk sağlığının komplike bir durum olduğu göz önünde bulundurulursa bahsi geçen branşın kıymeti daha iyi anlaşılacaktır. Bebeklikten yetişkinliğe kadar geçen sürenin yapı taşları arasında yer alan dişler, sağlığı en çok etkileyen unsurlar arasındadır. Pedodonti doktorları bebek ve çocukların ağız ve diş sağlığını tesis etmekle görevlidir. Bu noktada pedodonti farklı dallardan destek almayı da eksik etmemiştir. Böylece ağız ve diş sağlığını ilgilendiren tüm merkezi ve alt segmentler alana dahil olmuştur.

Pedodonti Neden Önemlidir?

Pedodonti bebek ve çocukların ağız ve diş sağlığından sorumlu alandır. Bebeklik döneminde gelen süt dişleri ve beraberindeki süreç oldukça önemlidir. Çünkü bu dişler ilk dişlerdir ve bebeğin ek gıda sürecinde başlıca öneme sahiptir. Bebeğin mama ya da anne sütü akımının ardından beslenme düzeninin tamamen değişmesi ek gıda süreciyle olur. Ki bu sürecin en önemli faktörü sağlıklı dişlerdir. Bu denli önemli olan ilk dişlerin sağlıklı tamamlanabilmesi ve sürecin olumlu bir biçimde devam etmesi noktasında pedodonti devreye girer. Aynı zamanda bebeklik dönemi olarak adlandırılan bu süreç birtakım alışkanlıkları da kapsamaktadır. Bu alışkanlıkların başında emzik ve biberon kullanımı gelmektedir. Bir de parmak emme gibi bir alışkanlık da olasıdır. Bu gibi alışkanlıkların dişlere vereceği zarar beslenme ve konuşma gelişimini olumsuz etkiler. Yine bu durum da pedodontinin çalışma sahasına dahildir.

Pedodonti Tedavisi ve Çocuklar

Pedodonti temel ağız ve diş sağlığı tedavilerini kapsar. 0-13 yaş grubu çocukların sıklıkla yaşadığı diş çürümeleri önemli bir sorundur. Bu zamana kadar diş çürümelerini tam manasıyla durdurabilmek mümkün olamamıştır ancak pedodontik birtakım uygulamalar ile mevcut durumu yavaşlatmak mümkündür. Çürümeleri kontrol altın alma, bu sorun için geçerli olan en temel amaçtır. Bu kontrolün sağlanması ise fissür örtme uygulamaları ile sağlanır. Bunların yanı sıra florür uygulamaları ile dişleri güçlendirmek mümkün olmaktadır. Bahsi geçen uygulamalar bu yaş grubu için oldukça önemli koruyucu ve tamamlayıcı sağlık uygulamalarını ifade etmektedir.

Leave a Comment